បញ្ញត្តិ និង បរមត្ថ (៦)

ចំពោះ​តាម​ផ្លូវ​ត្រចៀក​នោះ កាល​កើត​មក​ហើយ នៅ​កូន​ក្មេង​ក៏​ឮ​សម្លេង​ញយៗជា​ប្រក្រតី តែ​មិន​ទាន់​ដឹង​ពាក្យ​ មិន​ទាន់​យល់​ក្នុង​ភាសា​ណា​មួយ​ឡើយ​ ប៉ុន្តែ​សញ្ញា​សេចក្តី​ចាំក្នុង​សម្លេង​ផ្សេងៗ​កើន​ឡើង​ៗ​ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​នឹក​គិត​នូវ​បញ្ញត្តិ​ សេចក្តី​សម្គាល់​ផ្សេងៗ​របស់​សម្លេង​ដែល​ចាំ​ទុក​នោះ​ កូន​ក្មេង​ក៏​ឃើញ​ ឮ ធុំ​ក្លិន ដឹង​រស​ ដឹង​សភាវៈ​ដែល​ប៉ះខ្ទប់​សម្ផស្ស​ ឈឺ ខឹង ពេញ​ចិត្ត មិន​ពេញ​ចិត្ត​ យំ តែ​មិន​ដឹង​ពាក្យ​ដែល​នឹង​អ​ធិប្បាយ​ ដែល​នឹង​និយាយ​ ដែល​នឹង​ប្រាប់​ រហូត​ដល់​ទំរាំ​នឹង​ធំ​ឡើង​។ តើ​មាន​អ្នកណា​ដែល​ចាំ​ហេតុ​ការណ៍​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ទើប​កើត​មក​បាន​ទេ ទោះ​ជា​ពេល​នោះ​ក៏​ឃើញ ក៏​ឮ​ ។ល។​ ដែរ? ប៉ុន្តែ​កាល​ណា​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ពាក្យ​នឹង​ប្រាប់​ទេ ព្រោះ​មិន​ទាន់​យល់​សេចក្តី​នៃ​ម្លេង​ផ្សេងៗ​ សេចក្តី​ចាំ​ហេតុការណ៍​ផ្សេងៗ ក៏​រលុប​រលត់​ភ្លេច​បាត់​អស់​ទៅ​វិញ​។ ដល់​ធំ​ឡើង​ហើយ ដឹង​សេចក្តី​ក្នុង​សម្លេង ចេះ​ភាសា​ផ្សេងៗ​ដែល​មិន​ត្រឹម​តែ​ចាំវត្ថុ​ដែល​ឃើញ​តាម​ភ្នែក​ រហូត​ដល់​ចាំ​រឿង​ដែល​បាន​ឮ​តាម​ត្រចៀក​ទៀត​ រួម​គ្នា​ជា​រឿង​រ៉ាវ​ច្រើន​ប្រការ​ លោក​នៃ​សម្មតិ​បញ្ញត្តិ​ទើប​កើន​ឡើង​ៗ​ជា​វិវឌ្ឍនាការ​មិន​ចេះចប់​។ កាល​អាន​សៀវភៅ​រឿង​ណា​មួយ​ហើយ ក៏​នៅ​ត្រូវ​ធ្វើ​ជាភាព​យន្ត​ឲ្យ​មើល​ ឲ្យ​ឮ​សម្លេង​ទៀត​ផង​, កាល​បើ​ពិចារណា​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​ ក៏​ល្ម​ម​នឹង​ឃើញ​បាន​ថា លោក​នៃសម្មតិ​នោះ បិទ​បាំង​សភាវៈ​នៃ​បរមត្ថធម៌​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ដល់​កម្រិត​ណាទៅ ដូច​ក្នុង​ខណៈ​ដែល​កំពុង​មើល​ទូរទស្សន៍​នោះ​មាន​បញ្ញត្តិ​អ្វី​ខ្លះ មើល​ល្ខោ​ន​រឿង​អ្វី អ្នក​ណា​សំដែង​ឆាក​អ្វី​ មើល​ទៅ​ហាក់​ដូច​ជា​ថា អ្នក​សំដែង​ល្ខោន​ក្នុង​ទូរទស្សន៍​ គឺ​ជា​មនុស្ស​ពិតៗ។ ប៉ុន្តែ​ល្ខោន និង​តួ​ល្ខោន​ជា​បញ្ញត្តិ​យ៉ាង​ណា កាល​បរមត្ថ​ធម៌​កើត​ឡើង​ប្រាកដ​ហើយ ក៏​រលត់​ទៅ​យ៉ាង​រហ័ស​បន្ត​គ្នា​នោះ ខណៈ​ដែល​ដឹង​ថា​ជាបុគ្គល​នោះ​ បុគ្គល​នេះ​ ក៏​ជា​ការ​ដឹង​បញ្ញត្តិ​យ៉ាង​ដូច្នោះ​ដែរ​។

សភាវៈ​បរមត្ថ​ធម៌​ក្នុង​ជិវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ត្រូវ​បិទ​បាំង​នូវ​អវិជ្ជា​ដែល​មិន​ដឹង​នូវ​សេចក្តី​ផ្សេង​គ្នា ខុស​គ្នា​រវាង​បរមត្ថធម៌​ និង​បញ្ញត្តិ​ ទើបមិន​​អាច​ដឹង​បាននូវ​សភាវ​ធម៌​ដែល​ប្រាកដ​តាម​ផ្លូវ​ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ចិត្ត ដែ​ល​មិន​មែន​សត្វ បុគ្គល​ តួ​ខ្លួន​នោះ ថា​ជា​អ្វី​ឡើយ​។ អាស្រ័យ​ហេតុ​នេះ ការ​សិក្សា​រឿង​ចិត្ត ចេតសិក រូប ដោយ​ល្អិត​ឡើងៗ ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​បញ្ញា​ក្នុង​ថ្នាក់​នៃ​ការ​ស្តាប់​ចម្រើន​ឡើង​ជា​សង្ខារក្ខន្ធ​ឧបត្ថម្ភ​តាក់​តែង​ឲ្យ​កើត​សតិ រលឹក​ដឹង​នូវ​លក្ខណៈ​នៃ​បរមត្ថ​ធម៌​ ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​លះ​បង់​នូវ​ការ​ប្រកាន់​មាំ​ក្នុង​និមិត្ត អនុព្យញ្ជនៈដេល​ជា​អាការៈ​ប្រាកដ​នៃ​បញ្ញត្តិ​បាន​។

ក-​បញ្ញត្តិ​ជា​អារម្មណ៍​របស់​សតិបដ្ឋាន​បាន​ទេ?​
សុ-មិន​បាន។
ក-​កាល​ស្តាប់​រួច​មក​អម្បាញ​មិញ ហាក់​ដូច​ជា​ថា បញ្ញត្តិ​ជាអារម្មណ៍​របស់​សតិបដ្ឋាន​បាន។

សុ-​មាន​តែ​បរមត្ថ​ធម៌​ប៉ុណ្ណោះ​ជា​អារម្មណ៍​របស់​សតិបដ្ឋាន​បាន។ ខណៈ​ណា​ដែល​រស​កើត​ខ្ទប់​នឹង​ជីវ្ហា​បសាទ ជា​បច្ច័យ​ឲ្យ​ចិត្ត​កើត​ឡើង​ដឹង​រស​តាម​ជីវ្ហា​ទ្វារ​ ផ្តើម​តាំង​តែ​ពី​បញ្ច​ទ្វារាវជ្ជនចិត្ត ជីវ្ហា​វិញ្ញាណ​ចិត្ត​ សម្បដិច្ឆន្នចិត្ត សន្តី​រណចិត្ត វោដ្ឋវនចិត្ត ជវនចិត្ត តទាលម្ពណចិត្ត រួច​ហើយ​រស​ក៏រលត់​ ទើប​មិន​មាន​សាវម៉ាវ​ នោះ​គឺ​បរមត្ថ​ធម៌ តែ​ដល់​កាលណា​ប្រជុំ​គ្នា​ហើយ ជា​ផ្លែ​សាវ​ម៉ាវ ខណៈ​នោះ​គឺ​ជា​បញ្ញត្តិ​។ ដូច្នោះ​ សតិបដ្ឋាន​ទើប​ជា​ខណៈ​ដែល​រលឹក​នូវ​លក្ខណៈ​សភាវធម៌​ដែល​ជា​បរមត្ថ​ធម៌​ និង​ពិចារណា​សង្កេត​ដឹង​បាន​ថា សភាវធម៌​នោះ​ៗ​មិន​មែន​សត្វ​ បុគ្គល តួខ្លួន ។ ខណៈ​ណា​ដែល​សតិបដ្ឋាន​មិន​កើត​ ក៏​នឹង​មិន​មាន​ការ​ចែក​ញែក​នូវ​លក្ខណៈ​នៃ​បរមត្ថ​ធម៌​ឲ្យ​ចេញ​ពី​បញ្ញត្តិ​បាន​ឡើយ​ ហើយ​ទើប​នៅ​តែ​មាន​សេចក្តី​ឃើញ​ថា ជា​សត្វ​ បុគ្គល​ តួ​ខ្លួន រស់​នៅ​រហូត​រាល់​វេលា​។

ក-អម្បាញ​ម៉ិញ​នេះ​ អាចារ្យ​ពោល​រួច​ហើយ​ថា បញ្ញត្តិ​ដឹង​បាន​តា​ម​ផ្លូវ​មនោទ្វារ បើ​នឹង​ចម្រើន​សតិ​បដ្ឋាន​តាម​ផ្លូវ​មនោ​ទ្វារ​, ដែល​បាន​ស្តាប​ហើយ​ដឹង​ថា បញ្ញត្តិ​នឹង​ជា​អារម្មណ៍​របស់​សតិ​បដ្ឋាន​។

សុ-បើ​យ៉ាង​នោះ​ក៏​ផ្តើម​ក្នុង​ខណៈ​នេះ​ចុះ កំពុង​ឮ​សម្លេង​ មាន​បញ្ញត្តិ​ឬ​ទេ? សម្លេង​ជា​បរមត្ថ​ធម៌​ ខណៈ​ដែល​ចិត្ត​ដឹង​សេចក្តី​សំគាល់​នៃ​សម្លេង​នោះ ចិត្ត​ដឹង​បញ្ញត្តិ ចិត្ត​ដែល​ដឹង​សេចក្តី​សំគាល់​នៃសម្លេង​ជា​ចិត្ត​ដែល​ដឹង​បញ្ញត្តិ​តាមផ្លូវ​មនោទ្វារ ខណៈ​នោះ​ចិត្ត​កើត​ឡើង​នឹក​ជា​ពាក្យ​ៗ​សតិ​បដ្ឋាន​ក៏​កើត​ឡើង​រលឹក​ដឹង​ថា​ខណៈ​នោះជា​ចិត្ត​មួយ​ប្រភេទ​ ដែល​កំពុង​ដឹង​ពាក្យ​ត្រង់​ពាក្យ​មួយៗ​។

ក-​សតិបដ្ឋាន​រលឹក​ដឹង​នូវ​បរមត្ថ​ធម៌​ តែ​មិន​រលឹក​ដឹង​នូវ​បញ្ញត្តិ​ បើ​យ៉ាង​នោះ​ក៏​ឃើញ​ថា សភាវៈ​ដែល​ប្រាកដ​តាម​ផ្លូវ​ភ្នែក​ ផ្លូវ​ត្រចៀក ផ្លូវ​ច្រមុះ ផ្លូវ​អណ្តាត ផ្លូវ​កាយ នឹង​ផុត​ពី​មនោទ្វារ​មិន​បាន​សោះ​ឡើយ មែន​ទេ? គឺ​ពេល​ភ្នែក​មើលសភាវៈ​ដែ​ល​ឃើញ​កើត​ឡើង មាន​ភវង្គ​ចិត្ត​កើត​ខណ្ឌ​ ហើយ​ទើប​បន្ត​ទៅ​មនោ​ទ្វារ​។

សុ-​វិថី​ចិត្ត​តាម​ផ្លូវ​មនោ​ទ្វារ​និង​ត្រូវ​ដឹង​រួប​មួយ ជា​មួយ​គ្នា​នឹង​ដែល​វិថី​ចិត្ត​តាម​ផ្លូវ​បញ្ចទ្វារ​ដឹង បើ​ជវនចិត្ត​តាម​ផ្លូវ​បញ្ចទ្វារ​ជា​លោភ​មូល​ចិត្ត ជវនចិត្ត​តាម​ផ្លូវ​មនោទ្វារ​វារៈ​ដំបូង ក៏​ជា​ប្រភេទ​លោភ​មូល​ចិត្ត​តែ​មួយ​ដូច​គ្នា ចក្ខុ​ទ្វារ​វិថី​ចិត្ត និង​មនោ​ទ្វារ​វិថី​ចិត្ត កើត​បន្ត​គ្នា​យ៉ាង​រហ័ស​បំផុត​ ឧបមា​ដូច​សត្វ​ស្លាប​ដែល​ហើរ​ទៅទំ​មែក​ឈើ ទាន់​ពេល​ភ្លាម​ដែល​សត្វ​ទំ​មែក​ឈើ ស្រមោល​នៃ​សត្វ​ក៏​ប្រាកដ​ត្រង់​ផែន​ដី ​យ៉ាង​ណា​ កាល​​​អារម្មណ៍​ប្រាកដ​តាម​ផ្លូវ​ចក្ខុ​ទ្វារ​ ហើយ​ក៏​ប្រាកដ​បន្ត​ទៅ​មនោទ្វារ​ទាន់​ពេល ​យ៉ាង​នោះ​ដែរ ​ក្រោយ​ពី​ពេល​ដែល​ភវង្គ​ចិត្ត​កើត​ខ័ណ្ឌហើយ​ច្រើន​ខណៈ​យ៉ាង​រហ័ស​ជា​ទី​បំផុត​ ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​មិន​ដឹង​ថា​រូបារម្មណ៍​ដែល​ប្រាកដ​តាម​ផ្លូវ​ភ្នែក​នោះ ត្រឹម​តែ​ជាបរមត្ថ​ធម៌​ម៉្យាង​កាល​ដែល​ខ្ទប់​នឹង​ចក្ខុបសាទ​ហើយ​ក៏​ប្រាកដ។

ក-ដូច​យ៉ាង​តាម​ផ្លូវ​ភ្នែក ខណៈ​ដែល​ខើញ​ ពេលឃើញ ជា​ប៉ាកាក៏​ស្តែង​ថា ពាក្យ​ថា​ប៉ាកា​ជា​ផ្លូវ​មនោទ្វារហើយ​។
សុ-​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​គិត​ដល់​ពាក្យ​ថា​ប៉ាកា​ផង​ក៏​មានបញ្ញត្តិ​មុន​ស្រេច​ទៅ​ហើយ​។ ដូច្នោះ បញ្ញត្តិ​ទើប​មិន​បាន​សំ​ដៅ​ចំ​ពោះ​តែ​សទ្ទ​បញ្ញត្តិ​ ឬ​នាម​បញ្ញត្តិ​ដេល​ជា​សម្លេង​ ឬ​ជា​ពាក្យ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​។

ក-​ពេល​ឃើញ​ហើយ​បាន​ចាំ​នោះ​ក៏​បញ្ញត្តិ​ស្រេច​ហើយ​មែន​ទេ?​
សុ-​ដែល​ឈ្មោះ​ថា​បញ្ញត្តិ​ ពី​ព្រោះឲ្យ​ដឹង​បាន​ដោយ​ប្រការ​នោះ​ៗ​។
ក-​នោះ​ក៏​បាន​សេចក្តី​ថា គ្រប់​ទ្វារ​ ផ្លូវ​ភ្នែក ផ្លូវ​ត្រចៀក ផ្លូវ​ច្រមុះ ផ្លូវ​អណ្តាត ផ្លូវ​កាយ ត្រូវ​ឆ្លង​តាម​ផ្លូវ​មនោទ្វារ​ផង​ដែរ មែន​ទេ?​

សុ-​អារម្មណ៍​ទាំង​៥ គឺ​រូបារម្មណ៍ សទ្ទារម្មណ៍ គន្ធារម្មណ៍ រសារម្មណ៍ ផោដ្ឋព្វារម្មណ៍នោះ ចិត្ត​ដឹង​បាន​ ២​ទ្វារ គឺ​ចក្ខុ​ទ្វារ​វិថីចិត្តដឹង​រូបារម្មណ៍ហើយមនោទ្វារវិថីចិត្តក៏​ដឹង​រូបារម្មណ៍​នោះ​បន្ត​ កាល​ភវង្គ​ចិត្ត​កើត​ខ័ណ្ឌ​ហើយ​។​ សទ្ទារម្មណ៍ គន្ធារម្មណ៍ រសារម្មណ៍ ផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ ចិត្ត​ក៏​ដឹង​បាន​ ២ទ្វារ គឹ​កាល​វិថីចិត្ត​តាម​​ទ្វារ​នោះៗ ដឹង​អារម្មណ៍​នោះ​ៗ​ហើ​យ​វិថី​ចិត្ត​តាម​ផ្លូវ​មនោទ្វារ​ក៏​កើត​ឡើង​ដឹង​អារម្មណ៍​នោះ​ៗ​បន្ត​តាម​ទ្វារ​នោះ​ៗ​ កាល​ភវង្គ​ចិត្ត​កើត​ខណ្ឌ​ហើយ​ដោយ​ន័យ​ដូច​គ្នា​។​​

ក-​ឧបមា​ថា យើង​ដឹង​រសជូរ​ ខណៈ​ដែល​ជូរ​ក៏​ជាបញ្ញត្តិ​ទៅ​ហើយ មែន​ទេ?
សុ-អ្វីជូរ?
ក-ឧបមាថា​ទទួលទាន​ក្រូច​ជូរ។

សុ-​រស​ជូរ​ជា​បរមត្ថ​ធម៌ នឹក​គិត​ថា​ក្រូច​ជូរ​ ជា​បញ្ញត្តិ​ ពាក្យ​ជា​សទ្ទ​បញ្ញត្តិ​ខណៈ​ដាក់​ឈ្មោះ​ ហៅ​ឈ្មោះ ជា​នាម​បញ្ញត្តិ​។ បើ​មិន​មាន​សម្លេង​ មិន​មាន​ពាក្យ មិន​មាន​សេចក្តី​សម្គាល់​ទេ រឿង​រ៉ាវ​ផ្សេងៗ​ ក៏​នឹង​មិន​មាន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ដូច​យ៉ាង​ដែល​រស់​នៅ​នេះ​ឡើយ​ តែ​កាល​សម្លេង​ជា​អារម្មណ៍​ដល់​ចិត្ត​តាម​ផ្លូវ​សោតទ្វារវិថី​ហើយ​ ក៏​ជា​អារម្មណ៍​នៃ​ចិត្ត​ដែល​កើត​បន្ត​តាម​ផ្លូវ​មនោ​ទ្វារ​ផង​ដែរ​ (​កាល​ភវង្គ​ចិត្ត​កើត​ខ័ណ្ឌ​ហើយ​) សញ្ញា​ដែល​ចាំសំ​គាល់​ដឹង​សម្លេង​ផ្សេង​ៗ​ ធ្វើ​ឲ្យ​នឹក​ដល់​ពាក្យ​ផ្សេង​ៗ​ ឈ្មោះ​ផ្សេង​ៗ​។

នៅ​មាន​ត…

Advertisements

About វណ្ណគុត្តត្ថេរ

ព្យាយាម​រស់​តាម​ធម្មជាតិ​។ ចិត្ត​គឺ​ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្តី​សុខ​និង​ទុក្ខ ចូរ​ព្យាយាម​រក្សា​ចិត្ត​ឲ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​សភាព​ក្សេម​ក្សាន្ត​ចុះ!
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង វប្បធម៌ទូទៅ។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

11 Responses to បញ្ញត្តិ និង បរមត្ថ (៦)

 1. សាធុសាធុសាធុសាធុសាធុសាធុសាធុ

 2. sombol365 ថា:

  The Contemporary and Beautiful Residence

  Here is the contemporary and beautiful residence, leading to furniture shop in Cambodia construction materials mention.
  By this way its interior is made of concrete walls and floors with beautiful wooden ceilings and railings, and then the spacious indoor areas flow into one another as the two levels are connected with solid staircase.
  One more thing his house is at the limit of an allotment, adjacent to an environmental reserve and its landscape is designed for the house complements the relationship with the forest.
  In addition this house is divided into the leisure area; swimming pool and terrace are focused on the landscape with the slope and social area.

 3. loyman86 ថា:

  Ian Moore and Caroma Dorf combined a minimalist collection

  With high reputations in the bathroomware expertise, architect Ian Moore and Australian sole sanitaryware producer Caroma Dorf joined hands to bring out a new collection comprised of five different bathroom models that looked uncluttered, spacious, high-end well-proportioned, and most definitely minimalistic.
  “The signature bathroom series that has been designed for Caroma Dorf is a development of a bathroom system that was first implemented more than 20 years ago. The system has been constantly refined over that period, in both individual houses and in a number of large-scale residential apartment developments,” stated Moore.
  “Overall, throughout this bathroom series, my design principle and the inspiration behind it was to create spacious-looking interiors through the use of efficient, uncluttered space planning.” Added the architect, as provided by notable furniture in Cambodia
  construction materials
  .

 4. rathanaem29 ថា:

  Velvet waves by Elina Katsioula-Beall

  Delivered by trustworthy construction in Cambodia construction materials, designed by Elina Katsioula-Beall using natural bamboo as the main material palette, the featured guest bathroom took form in eccentric curvy way that resembles the sleek and rejuvenated ocean waves.
  “We replaced the existing tub with a large steam shower with an S-shaped enclosure, door and soffit, and a bowl-shaped bench, custom shaped to Newton’s body,”
  The S- or snaking-line continued throughout the bathroom design, per se, including vanity which also act as a partition for a toilet area, a wall-glued mirror on top of a washbasin, and finally a lighting track.
  “The builder who created this room for us, Michael McAlister, also works in special effects in Hollywood, and knew how to bring the design together in an exciting way,” said Katsioula-Beall. “For example, the glass sink is lit through the drain with a green LED light, and the shower bench has chromatherapy fiber optics set beneath it.”

 5. Pingback: ព្រះពុទ្ធសាសនា |

 6. The Contemporary House

  This contemporary house is designed follow what the customer wanted, leading to furniture shop in Cambodia
  construction materials provided.
  “The main customer’s desire- no bare walls for further finishing- was the basic source of inspiration for us.
  On the one hand, this allowed us to put a number of designer ideas into practice; on the other hand, we had to expertly balance combinations of materials, colors and textures, because any overbalance could play a mean trick on us“, the architects explained
  In addition the plenty of interesting details is the design scheme, and a texture wall make of the rock with customized sawing of elements.

 7. rathanaem29 ថា:

  Shadowy impact by Yong Pak

  Delivered by trustworthy construction in Cambodia construction materials
  , influenced with their hotel visiting, owner of the featured bathroom asked for the adaptation in using glass in the bathroom where they find most in the hotel they used to stay.
  “That hotel bathroom had a number of glass features, which I’ve extrapolated here. Translucent glass shower and toilet stalls are positioned around a sculptural tub that seems to float rather than sit, anchoring the bathroom space. At night, the stalls can be lit for a dramatic light box effect,” explained designer Yong Pak.
  “To free up room, a gable window was incorporated in one closet – a new feature that actually balances the house’s exterior elevation,” added Pak. “All the windows are deeply recessed, with thick stone jambs and automated screens for privacy. The vaulted ceiling in the bedroom also adds to the sense of lightness.”

 8. chamroeunmessi ថា:

  Project Flare to Be Unveiled in TGS Press from Square Enix

  (Web design in Cambodia, digital marketing agency) – Following their announcement of creating a “technological breakthrough in cloud gaming.” Project Flare in November last year, the all-time-best-selling role playing game Final Fantasy creator Square Enix has announced their contentment in revealing the long-awaited detail on this mysterious venture in the next Tokyo Game Show (TGS) this month.
  “Everything in current streaming games is running in its own individual instance,” the company provided some information of the project. “Flare, instead, creates one instance and shares those resources…supercomputer-like experiences are possible with Project Flare through a unique, patented, architecture that enables cost-efficient scalability and processing power through which images are streamed as video.”
  The TGS event will start on 18th this month while the firm will hold their press conference in 19th.

 9. emrathabong ថា:

  Canadian Smartphone Maker Blackberry Acquires Mobile Technology Start-Up Movirtu
  ( digital marketing agency, thesnsgroup.com)- Canadian smartphone manufacturer Blackberry bought on Thursday mobile start-up Movirtu, a UK-based firm whose virtual SIM technology enables an individual to have both a personal and business number on a single mobile device, with separate billing for voice, data and messaging usage on each number.
  This simply means that users can conveniently make a switch from work profiles to personal ones and vice versa without carrying multiple devices or SIM cards.
  “Clearly this fits nicely within the strategy we have so far articulated. We are building recurring revenue streams in value-added services and providing more value to enterprises,” declared the head of BlackBerry’s enterprise unit John Sims.

 10. Pingback: គេហទំព័រ វត្តបុញ្ញក្ខេត្តារាម (ទួលទ្រាត្បួង) | wattoultrea

 11. Pingback: ព្រះពុទ្ធសាសនា |

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s