ភាសិ​តោវាទ​សង្ខេប

ដោយ ភិក្ខុឃឹម សាលីម

ឧកាស ខ្ញុំសូមគោរព!
• អ្នក​ឯណា​មួយ ជា​អ្ន​ក​ប្រតិបត្តិ​នូវ​ធម៌​ដ៏​សម​គួរ​ដល់​ធម៌ ជា​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​ដោយ​ត្រឹម​ត្រូវ ជា​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​តាម​ធម៌​ជា​ប្រក្រតី អ្នក​នោះ​ឈ្មោះ​ថា ធ្វើ​សក្ការៈ ធ្វើ​សេចក្តីគោរព​រាប់​អាន​បូជា​នូវ​ព្រះ​តថា​គត ដោយ​បដិបត្តិបូជា ជាបូជាដ៏ឧត្តម។

• កិរិយា​មិន​ធ្វើនូវ​បាប​ទាំង​ពួង កិរិយា​បំពេញ​នូវ​កុសល កិរិយា​ធ្វើ​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ផូរ​ផង់ ទាំង​នេះ​ជា​ពាក្យ​ប្រៀន​ប្រដៅ នៃ​ព្រះពុទ្ធ​ទាំង​ឡាយ។

• អំណត់​គឺ​សេចក្តី​អត់​ធន់ ជា​តប​ធម៌​ដ៏​ឧត្តម ព្រះពុទ្ធ​ទាំង​ឡាយ​ទ្រង់​ត្រាស់​ថា ព្រះ​និព្វាន​ជា​គុណ​ជាត​ដ៏​ឧត្តម អ្នក​បួស ដែល​បៀត​បៀន​សត្វ​ដទៃ សម្លាប់​សត្វ​ដទៃ មិន​មែន​ជា​បព្វជិត មិន​មែន​ជា​សមណៈ​ឡើយ។

• កិរិ​យា​មិន​តិះ​ដៀល (អ្នកដទៃ) ១ កិរិយា​មិន​បៀត​បៀន (អ្នក​ដទៃ) ១ កិរិយា​សង្រួម​ក្នុង​បាតិ​មោក្ខ១ ភាវៈ​ដឹង​ប្រមាណ ក្នុង​ភត្តា​ហារ​១ ទី​ដេក​និង​ទី​អង្គុយ​ដ៏​ស្ងាត់​១ កិរិយា​បំ​ពេញ​ព្យា​យាម​ក្នុង​អធិចិត្ត១ ទាំង​នេះ​ជា​ពាក្យ​ប្រៀន​ប្រដៅ​នៃ​ព្រះពុទ្ធ​ទាំង​ឡាយ។

• សេចក្តី​អត់​ធន់ ជា​ហេតុ ជាទី​តាំង​នៃ​គុណ​គឺ​សីល​សមាធិ​ទាំង​ឡាយ ធម៌​ទាំង​ឡាយ​ជា​កុសល​ទាំង​អស់​នោះ តែង​ចម្រើន ដោយ​សេចក្តី​អត់​ធន់​មែន​ពិត។

• សេចក្តី​អត់​ធន់ តែង​កាត់​បង់​នូវ​ឫស​នៃ​បាប​ទាំង​ឡាយ​ទាំង​អស់ បុគ្គល​អ្ន​ក​អត់​ធន់ ឈ្មោះ​ថា​ជីក​រំលើង​នូវ​ឫស​នៃ​ទោស ទាំង​ឡាយ មាន​ពាក្យ​តិះ​ដៀល និង​ការ​ឈ្លោះ​ប្រកែក​ជា​ដើម។

• សេចក្តី​អត់​ធន់ ជា​គ្រឿង​អលង្កា​រ​របស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ សេចក្តី​អត់​ធន់ ជា​គ្រឿង​ដុត​បង់​នូវ​បាប​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​តប​ធម៌ សេចក្តី​អត់​ធន់ ជា​កម្លាំង​របស់​អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​ធម៌ សេចក្តី​អត់​ធន់ ជា​គុណ​ជាតិ​នាំ​មក​នូវ​ប្រយោជន៍ និង​សេចក្តី​សុខ។

• អ្នក​អត់​ធន់ ជា​អ្នក​មា​ន​មិត្រ​សម្លាញ់ ជា​អ្នក​មាន​លាភ ជា​អ្នក​មាន​យស ជា​អ្នក​មាន​សេចក្តី​សុខ​ជា​ប្រ​ក្រ​តី។ អ្នក​អត់​ធន់ រមែង​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់ ជា​ទី​គាប់​ចិត្ត​នៃ​ទេវតា និង​មនុស្សទាំ​ង​ឡាយ។

• អ្នក​អត់​ធន់ ជា​អ្នក​នាំ​មក​នូវ​ប្រយោជន៍​ដល់​ខ្លួន ដល់​ជន​ទាំង​ឡាយ​ឯ​ទៀត​ផង។ អ្នក​អត់​ធន់ ជា​អ្នក​ឡើង​កាន់​ផ្លូវ​ជាទី​ទៅ កាន់​ស្ថាន​សួគ៌ និង​ព្រះ​និព្វាន។

• អ្នក​អត់​ធន់ ឈ្មោះ​ថា​ធ្វើ​តាម​នូវ​ព្រះពុទ្ធ​ដីកា​ជា​ឱវាទ នៃ​ព្រះ​សាស្តា​មែន​ពិត។ អ្នក​អត់​ធន់ ឈ្មោះ​ថា​បូជា​នូវ​ព្រះ​វិជិតមារ ដោយ​ការ​បូជា​ដ៏ឧ​ត្តម។​

• ភាវៈ​កើត​ជា​មនុស្ស គឺ​សត្វ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ដោយ​កម្រ។ កិរិយា​ត្រាស់​ជា​ព្រះពុទ្ធ គឺ​សត្វ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ដោយ​កម្រ។ កិរិយា​ដល់​ព្រម​ដោយ​ខណៈ ​គឺ​បាន​កើត​ជួប​នឹង​ព្រះពុទ្ធ ឬ​នឹង​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា គឺ​សត្វ​ទាំង​ឡាយ​បាន​ដោយ​កម្រ។ ធម៌​របស់​សប្បុ​រស គឺ​សត្វ​ទាំង​ឡាយ បាន​ដោយ​កម្រ​ក្រៃ​លែង។

• កិរិយា​បាន​ត្រាស់​នៃ​ព្រះពុទ្ធ​ទាំង​ឡាយ នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ។ កិរិយា​សម្តែង​នូវ​ធម៌​របស់​សប្បុរស នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ។ សេចក្តី​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​របស់​សង្ឃ ឬ​ពួក​ក្រុម នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ។ សេចក្តី​ព្យា​យាម​របស់​អ្ន​ក​ដែល​ព្រ​ម​ព្រៀង​គ្នា​ទាំង​ឡាយ នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ។

• សេចក្តី​ស្ងប់​ស្ងាត់​របស់​អ្នក​ដែល​ត្រេកអរ (ក្នុង​ទី​ស្ងាត់) ជា​អ្នក​មាន​ធម៌​បាន​ស្តាប់​ហើយ ពិចារណា​ឃើញ (នូវ​ធម៌) នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ។ កិរិយា​មិន​បៀត​បៀន គឺ​កិរិយា​សង្រួម​ចំពោះ​សត្វ​ទាំង​ឡាយ នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ​ក្នុង​លោក។

• ភាវៈ​ប្រាស​ចាក​រាគៈ គឺ​កិរិយា​កន្លង​នូវ​កាម​ទាំង​ឡាយ នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ​ក្នុង​លោក។ កិរិយា​ធ្វើ​ឲ្យ​វិនាស​នូវ​អស្មិ​មានះ នេះ​ឯង នាំ​មក​នូវ​សេចក្តី​សុខ​ដ៏​ឧត្តម។​

• កិរិយា​ត្រឡប់​បាន​អត្តភាព​ជា​មនុស្ស ជា​ការ​លំបាក។ សេចក្តី​រស់​នៅ​របស់​សត្វ​ទាំង​ឡាយ ជា​ការ​លំ​បាក។ កិរិយា​ស្តាប់​នូវ ព្រះ​សទ្ធម្ម ជា​ការ​កម្រ។ កិរិយា​បាន​ត្រាស់​នៃ​ព្រះ​ពុទ្ធ​ទាំង​ឡាយ ជា​ការ​លំ​បាក។

• បុគ្គល​ឯណា បាន​ស្តាប់​នូវ​ព្រះសទ្ធម្ម​របស់​ព្រះ​សាស្តា (ដែល​រាប់​បញ្ចូល​) ក្នុង​ពាក្យ​ប្រៀន​ប្រដៅ​នៃ​ព្រះ​វិជិតមារ​ទាំង​ពួង បុគ្គល​នោះ រមែង​មិន​ទៅ​កាន់​ទុគ្គតិ​អស់​សែន​កប្ប។

• ព្រះ​សម្មា​សម្ពុទ្ធ ជា​ចម្បង​ជាង​អស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ ទ្រង់​ជម្រះ​នូវ​ពុទ្ធ​កិច្ច​ទាំង​ឡាយ​៥​ប្រការ​នេះ គឺ​ក្នុង​ពេល​ព្រឹក ទ្រង់​ស្តេច​ទៅ​បិណ្ឌ​បាត១ ក្នុង​ពេល​ល្ងាច ទ្រង់​សម្តែង​ធម៌​ទេសនា​១ ក្នុង​ពេល​ព្រលប់ ទ្រង់​ប្រទាន​ឱវាទ​ដល់​ពួក​ភិក្ខុ១ ក្នុង​ពេល​អធ្រាត្រ ទ្រង់​ដោះ​ប្រស្នា​នៃ​ទេវតា​១ ក្នុង​ពេល​ជិត​ភ្លឺ ទ្រង់​ប្រមើល មើល​នូវ​សត្វ​លោក​ដែល​គួរ​ត្រាស់​ដឹង និង​មិន​គួរ​ត្រាស់​ដឹង​១។

• ព្រះ​វិជិត​មារ ទ្រង់​យាង​ចុះ​មក​អាស្រ័យ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គភ៌ (នៃ​ព្រះ​វរ​មាតា) ក្នុង​ឆ្នាំ​រកា។ ទ្រង់​ប្រសូត​ចាក​​ព្រះ​​គភ៌​​ក្នុង​​ឆ្នាំ​ច។ ទ្រង់​សោយ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ឆ្លូវ។ ទ្រង់​ព្រះ​ផ្នូស​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថោះ។​ ទ្រង់​ត្រាស់​ដឹង​ជា​ព្រះ​សព្វញ្ញុ​ពុទ្ធ​ក្នុង​ឆ្នាំ​រកា ទ្រង់​សម្តែង​នូវ​ព្រះធម្មចក្ក​ក្នុង ឆ្នាំ​ថោះ។​ ទ្រង់​យាង​ចូល​កាន់​ព្រះនិព្វាន​ក្នុង​ឆ្នាំ​ម្សាញ់។ ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​នឹង​គ្រប់​៥០០០​គត់​ក្នុង​ឆ្នាំ​ជូត។ ទ្រង់​យាង​ចុះ​កាន់​ព្រះ​គភ៌ (នៃ​ព្រះ​វរ​មាតា) ក្នុង​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍។ ប្រ​សូត​ក្នុង​ថ្ងៃ​សុក្រ។ បាន​ត្រាស់​ជា​ព្រះ​សម្ពុទ្ធ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ពុធ​។ បរិនិព្វាន​ក្នុង​ថ្ងៃ​អង្គារ​។ ទ្រង់​យាង ចុះ​កាន់​ព្រះ​គភ៌ (នៃ​ព្រះ​វរមាតា) ក្នុង​ថ្ងៃ​ពេញ​បូណ៌មី​ខែ​អាសាធ។ ប្រសូត្រ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ពេញ​បូណ៌មី​ខែ​វិសាខ។ បាន​ត្រាស់​ជា​ព្រះ​សម្ពុទ្ធ ក្នុង​ថ្ងៃ​ពេញ​បូណ៌មី​ខែ​វិសាខ​។ បរិនិព្វាន​ក្នុង​ថ្ងៃ​ពេញ​បូណ៌មី​ខែ​វិសាខ។

• កាល​ព្រះ​សម្មា​សម្ពុទ្ធ ជា​អគ្គ​បុគ្គល ជា​ទី​ពឹង​នៃ​សត្វ​លោក បរិនិព្វាន​ទៅ​ហើយ​ ព្រះ​បដិមា​ផង ពោធិ​ព្រឹក្ស​ផង ព្រះ​ស្តូប​ផង ព្រះ​ជិន​ធាតុ​ផង ព្រះ​ធម៌​៨​ម៉ឺន ៤ពាន់​ធម្មក្ខន្ធ ដែល​​ព្រះ​​អង្គ​​ទ្រង់​​សម្តែង​ហើយ​​ដោយ​​ប្រពៃ​​ផង ជា​​វត្ថុ គឺ​ព្រះ​សម្មា​សម្ពុទ្ធ​ទ្រង់ ប្រតិស្ឋាន​ទុក ក្នុង​ឋាន​ដ៏​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ដើម្បី​ជា​បុញ្ញក្ខេត្ត​ដ៏​ប្រសើរ របស់​សព្វសត្វទាំង​ឡាយ។​

• បុគ្គល​គួរ​តម្កល់​នូវ​ឱវាទ ដែល​ព្រះ​សម្មា​សម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​សម្តែង​ហើយ​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត ហើយ​ធ្វើ​ការ​បូជា ដោយ​បដិបត្តិ​បូជា ដោយ​នូវ​ប្រការ​ដែល​ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ត្រាស់សម្តែង​ហើយ គួរ​ធ្វើ​ឲ្យ​សម្រេច នូវ​សម្បត្តិ​ជា​លោកិយៈ និង​លោកុត្តរៈ។ ខ្ញុំ​សូម​គោរព អារាធ​នាទុក​ដោយ​ប្រការ​ដូច្នេះ។

• ខ្ញុំ​សូម​គោរព សម្តេច​ព្រះ​សិរី​សក្យ​មុនី​សព្វញ្ញុពុទ្ធ​ជា​ម្ចាស់ ទ្រង់​បរិនិព្វាន​ហើយ​ដោយ​អនុបាទិ​សេស​និព្វាន​ធាតុ ក្នុង​ចន្លោះ ដើម​សាល​ព្រឹក្ស​ទាំង​គូ ជិត​ក្រុង​កុសិនារា ក្នុង​បច្ចូស​សម័យ​ដ៏​មាន​កម្លាំង ក្នុង​ថ្ងៃ​នៃ​នក្ខត្តឫក្ស​ឈ្មោះ​អនុរាធៈ ក្នុង​ថ្ងៃ​អង្គារ យាម​អង្គារ ជាតិថី​ពេញ​បូណ៌មី​ខាង​ខ្នើត​ខែ​វិសាខ ក្នុង​គិម្ហ​រដូវ ឆ្នាំ​ម្សាញ់ ឯ​ណោះ​ហោង៕

ភាសិតោវាទសង្ខេប ចប់
_________________________
ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក KHMER BUDDHISM: ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

Advertisements

About វណ្ណគុត្តត្ថេរ

ព្យាយាម​រស់​តាម​ធម្មជាតិ​។ ចិត្ត​គឺ​ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្តី​សុខ​និង​ទុក្ខ ចូរ​ព្យាយាម​រក្សា​ចិត្ត​ឲ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​សភាព​ក្សេម​ក្សាន្ត​ចុះ!
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ព្រះធម៌, ព្រះពុទ្ធសាសនា, ព្រះពុទ្ធោវាទ។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

9 Responses to ភាសិ​តោវាទ​សង្ខេប

 1. rocksyla ថា:

  The Crown Jewel Sea-City

  This house can take maximum advantage of the natural surroundings, leading to furniture shop in Cambodia construction materials said.
  One more thing it is paying tribute to the eco-friendly lifestyle and newest sustainable materials and it is such a crown jewel for the sea-city community and the house architects.
  Indeed the house is provided with solar panels on the roof and garden plants from the local flora.
  One more thing the breathtaking view towards the beach and ocean on the second level of the house is seen through a custom-made garage door.
  Moreover this house has its vital colors and textures, the unique contemporary furnishing with its unusual shapes as a high quality materials and the modernistic art.

 2. riththear90 ថា:

  Introspection zone by Craig Webster

  “He also liked the idea of a very open, meditative retreat with a private courtyard.” Said architect Craig Webster of the owner idea in the design after given a brief of creating a bathroom with dim color, as successful furniture shop in Cambodia
  construction materials
  informed.
  To achieve the concept, Webster selected a dark palette color as the base theme that can evoke a quietness and calmness, best for meditation.
  “The return brings the solid wall out into the room. But the cutout ensures it doesn’t compromise the view out to the courtyard,” stated Webster. “We also mitered the corners of the granite to provide a more finished look.

  “We wanted to offset the cabinetry so it wouldn’t be typically symmetrical. A mirror above the basin goes right to the floor, which enhances the sense that the vanity is floating, an effect reinforced by an LED lighting strip between the top and the cabinets.”

 3. rocksyla ថា:

  Zen mode by Christopher Grubb

  According to reliable furniture shop in Phnom Penh construction materials information, the featured ensuite, designed by Christopher Grubb, was a contemporary luxury room with tranquil Zen-like ambience.
  “Once the two rooms were completely stripped back, we created an open-plan master bathroom and bedroom, separated visually by a stand of bamboo canes set in a bed of pebbles. Geometrically patterned shoji-style screen doors can also be drawn between the spaces when privacy is required.”
  “Some elements are decidedly modern. The stone tiles on the bathroom walls create the impression of a single large slab of stone with chisel marks running through it.” said Grubb.
  “To help soften the bathing space, I installed a curved tub surround. The mosaic shower tile, which glistens even when dry, is repeated on two columns at the other end of the tub. These flank a full-height waterfall wall feature.” The designer added.

 4. Pingback: ព្រះពុទ្ធសាសនា |

 5. chandamey1 ថា:

  The Coolness White House

  Here is the beautiful interior design that you can get a minimalist space picture, leading to furniture shop in Cambodia
  construction materials mentioned.
  In addition this house has two bedrooms, which are bright and cheery, and they add a warmer tone to the overall appearance through carefully chosen patterns and textures.
  One more thing the open living space shelters the kitchen and dining space, it creates an inviting place where the retained color palette and functional furniture to be an elegant aesthetic.
  Indeed this house is perfect for the small family, with its coolness of the white, pillows and furniture throws create a welcoming environment during winter.
  Moreover the open concept layout invites bright natural light while the dark glossy floor reflects the feeling of coolness.

 6. sombol365 ថា:

  Small yet dramatic by Ingrid Baltasi

  Delivered by trustworthy construction in Cambodia construction materials
  , challenging with the modest-sized given space while keeping a theatrical aura, designer Ingrid Baltasi appeared to achieve the quest successfully.
  Baltasi opted for a deep bathtub instead of a small one for providing extra indulgence. Without wasting space, the designer strategically placed a bigger shower room which uses some part of the bathtub as its seat. A dramatic effect is seen with the use of vivid tones and sheet glass for the city view along with horizontal artificial lighting system put on the window pan.
  “This is high drama in a small space, particularly at night, but it’s also a very serene and relaxing room,” she said. “The color scheme creates that ambiance, and so does the lighting.”
  “Everything is clean and tailored, with just a few decorative touches. This allows the major elements of the stone and the lighting to shine through.”

 7. loyman86 ថា:

  The Benefit of Twitter “Buy” button

  All the Twitter users will enjoy buying their favorite item directly in the message via Twitter “Buy” button, according to web design in Cambodia, digital marketing agency reported.
  Tests with a “small percentage of US users” and a limited number of commercial partners are due to begin shortly, it said.
  “By contrast, the buy button would be used alongside messages pushing a particular product or service,” said Twitter in a blogpost.
  Twitter said “19 partners had signed up to the tests, including pop singer Rihanna, non-profit group Nature Conservancy and fashion brand Burberry.”
  “The first items to be sold via the button were likely to be time-limited, such as event tickets or other limited edition goods,” said Nathan Hubbard, Twitter’s ecommerce boss in an interview with the New York Times.

 8. thidaneng ថា:

  A New Study Found a Hi-Tech Method to Moderate Battery Consumption
  ( digital marketing agency) – For those users who whine and are tired of running out of battery within a matter of hours after usage on their mobile devices, this new technology can solve the issue with its energy-consuming control inside transistors.
  “We devised a technique to cool the electrons internally – allowing reduction in operating voltage – so that we can create even smaller, more power-efficient devices,” said study co-author Kyeongjae Cho, professor at the University of Texas, Dallas.
  “The whole semi-conductor industry is looking for steep devices because they are key to having small, powerful, mobile devices with many functions that operate quickly without spending a lot of battery power,” added co-author Jiyoung Kim, a professor at the University of Texas, Dallas in the US. ”Our device is one solution to make this happen,”

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s