អង្គរបស់សីល៥

បុគ្គល​នឹង​ឈ្មោះ​ថា​ប្រព្រឹត្ត​កន្ល​ង​(ដាច់)​​សីល​៥​ណា​មួយ លុះ​ត្រា​តែ​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​គ្រប់​អង្គ​នៃ​សិក្ខាបទ​​នោះ​ៗ​​ទើប​ឈ្មោះ​ថា​ដាច់​សីល។ អង្គ​នៃ​សិក្ខា​បទ​ប្រាំ​នោះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១-បាណាតិបាត​ វេរមណី វៀរ​​ចាក​​ការ​​សម្លាប់​​សត្វ​។

បាណាតិ​បាត មាន​​អង្គ​​​៥ ​គឺ៖
១-បាណោ សត្វ​​មាន​​ជីវិត
២-បាណ​សញ្ញិតា សេចក្ដី​​ដឹង​​ថា សត្វ​​មាន​​ជីវិត
៣-វធក​ចិត្ដំ ចិត្ដ​​គិត​នឹង​​សម្លាប់
៤-ឧប​ក្ក​មោ ព្យាយាម​នឹង​​សម្លាប់
៥-តេន​​មរណំ សត្វ​​ស្លាប់​​ដោយ​​ការ​​ព្យាយាម​​នោះ

២-អទិន្នាទានា វេរមណី វៀរ​​ចាក​​ការ​​កាន់​​យក​​របស់​​ដែល​​គេ​​មិន​​បាន​​ឲ្យ​​ដោយ​​កាយ ឬ ដោយ​​វាចា (វៀរចាក​លួច​​​ទ្រព្យ​​​គេ)។

អទិន្នាទាន ​មាន​​អង្គ​៥ គឺ៖​
១-បរ​បរិគ្គ​ហិតំ  ទ្រព្យ​​ដែល​​មាន​​ម្ចាស់​​គេ​​ហួង​​ហែង​​រក្សា។
២-បរ​បរិគ្គហិត​​សញ្ញិតា សេចក្ដី​​ដឹង​​ថា ទ្រព្យ​​មាន​​ម្ចាស់​​គេ​​ហួង​​ហែង​​រក្សា។
៣-ថេយ្យ​ចិត្ដំ  ចិត្ដ​​គិត​​នឹង​​លួច។
៤-ឧបក្ក​មោ ព្យាយាម​​នឹង​​លួច។
៥-តេន​ហរណំ​ លួច​​បាន​​មក​​ដោយ​​ការ​​ព្យាយាម​​នោះ។

 ៣-កាមេសុមិច្ឆាចារា វេរមណី វៀរ​ចាក​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​ក្នុង​កាម​ទាំង​ឡាយ។

កាមេ​សុមិច្ឆារៈ​​ មាន​​អង្គ​​៤ គឺ៖
១-អគមនី​យ​ដ្ឋានំ ​ស្រ្ដី​​ដែល​​មិន​គួរ​​នឹង​​គប់​​រក គឺ​​ស្រ្ដី​​ដែល​​មាន​​គេ​​ហួង​​ហែង​​រក្សា។
២-តស្មឹ​​សេវន​​ចិត្ដំ  គិត​​នឹង​​សេព​​មេថុន​ធម្ម​​នឹង​​ស្រ្ដី​នោះ។
៣-ឧបក្កមោ ព្យាយាម​​នឹង​​សេព​​មេថុន​​ធម្ម។
៤-មគ្គេន​​មគ្គ​ប​ដិ​បាទនំ ញុំាង​​មគ្គ និង​​មគ្គ​​​ឲ្យ​​​​ដល់​​គ្នា។

៤-មុសាវាទា វេរមណី វៀរ​ចាក​ការ​ពោល​ពាក្យ​មិន​ពិត គឺ​ពាក្យ​កុហក។

-មុសាវាទ​ មាន​អង្គ​៤​ គឺ៖
១-អតថំ​វត្ថុ  វត្ថុ​​​មិន​​​ពិត។
២-វិសំ​វាទ​ន​​ចិត្ដំ  ចិត្ដ​​គិត​​នឹង​​ពោល​​ឲ្យ​​ខុស។
៣-តជ្ជោ​វា​យា​មោ ព្យាយាម​​នឹង​​ពោល​​ឲ្យ​ខុស។
៤-បរស្ស​ត​ទត្ថ​វិជា​​ននំ ញុំាង​​អ្នក​​ដទៃ​​ឲ្យ​​ដឹង​​ច្បាស់​​នូវ​​សេចក្ដី​​នោះ។

៥-សុរា​មេរយ​មជ្ជប្បមា​ទដ្ឋានា វេរមណី វៀរ​ចាក​ការ​សេព​នូវ​ទឹក​ស្រវឹង​គឺ​សុរា និង​មេរ័យ។

-សុរាមេរយៈ មាន​អង្គ​៤​ គឺ៖
១-មជ្ជនីយវត្ថុ  វត្ថុ​ជា​​ទី​​តាំង​​នៃ​​សេចក្ដី​​ស្រវឹង​ គឺ​​សុរា​ និង​មេរ័យ​។
២-បាតុ​កម្យ​តា​ចិត្ដំ  ចិត្ដ​​គិត​​បម្រុង​​នឹង​​ផឹក។​
៣-តជ្ជោ​​វា​យា​​មោ ព្យាយាម​​នឹង​​ផឹក​​នូវ​​ទឹក​​ស្រវឹង​​នោះ។
៤-តស្ស​​បានំ បាន​​ផឹក​​នូវ​​ទឹក​​ស្រវឹង​​នោះ​​ឲ្យ​​កន្លង​​បំពង់​​ក​​ចូល​​ទៅ។

បើមនុស្ស​ក្នុង​ទីណា​ សង្គម​ណា ប្រទេសណា​ សម្បូរណ៍​ទៅដោយ​អ្នក​មាន​សីល​៥ ទីនោះ​ សង្គម​នោះ​ ប្រទេស​នោះ នឹង​ពោរ​ពេញ​ទៅដោយ​សន្តិសុខ និង សន្តិភាព។

Advertisements

About វណ្ណគុត្តត្ថេរ

ព្យាយាម​រស់​តាម​ធម្មជាតិ​។ ចិត្ត​គឺ​ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្តី​សុខ​និង​ទុក្ខ ចូរ​ព្យាយាម​រក្សា​ចិត្ត​ឲ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​សភាព​ក្សេម​ក្សាន្ត​ចុះ!
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ព្រះពុទ្ធោវាទ, សីល៥។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

15 Responses to អង្គរបស់សីល៥

 1. Pingback: ពាក្យថា “ ធម៌” គឺអ្វី? | គេហទំព័រព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

 2. Pingback: អង្គ​នៃ​ឧបោសថ​សីល ឬ សីល​៨ | គេហទំព័រព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

 3. vannchantha28 ថា:

  គឺជាការផ្តល់មតិយោល់បល់ទៅមនុស្សទាំងឡាយអោយចេះស្គាល់ នូវអំពើសុចរិត្ត បាបនិង​ បុណ្យ

 4. Pingback: 80reansot

 5. Rumpea Sat ថា:

  ប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នា អាចប្រតិបត្តិ តាមពុទ្ធឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានតែ៨០% ពិភពលោកនេះ និងមានសន្តិភាព រុងរឿង ។

 6. 0966463734 ថា:

  សន្តិភាពឋិតនៅក្នុងចិត្ត។ បើចិត្តយើងពិចារណាបានល្អ នោះនឹងមានសន្តិភាព។

 7. The Fantastic Living Space

  The elegant modern and luxurious living space is located in building has not been repaired for over 40 years old, trustworthy to furniture shop in Cambodia construction materials mention.
  By this way this living space has some major changes with the architectural layout of the space which are merger of rooms, moving the entertainment area in the front, forming a new corridor and they are all combined with bold and stylish approach to the interior design.
  One more thing this living space is merged the modern innovation and applications for a comfortable lifestyle with attention to the art elements of the interior.
  In this way the heated floors are covered with stylish wood panels and the kitchen is hilly functional with clean lines and minimalistic.
  Indeed for every room and space in this apartment deserves special attention with high quality furnishing and artful elements that bring the modern, but earthly look to the outcome.

 8. Open in seclusion

  While most chic bathroom today are open-air design for scenery entertainment, privacy is still a top priority. Hence, the duo architect, Gilles Depardon and Kathy Ogawa, suggested the featured bathroom that can be open to the world yet still receives privacy by the surrounding bushes and trees as they play a big role of covering the bathroom.
  “We removed all the walls to create one large room,” Depardon explained. “And we opened up the entire space to the outdoors, installing a large, full-height window that looks straight onto a lush, green bed of moss, with trees beyond.”
  “We like to reinforce the horizontal and vertical planes with a continuity of materials,” said Depardon, as successful furniture shop in Cambodia
  construction materials
  informed.

 9. emratha834 ថា:

  Beautiful Bathroom with Beautiful Items

  The bathroom is the most essential part in any house, leading to furniture shop in Phnom Penh construction materials cited.
  In addition if you want to have a beautiful and interesting bathroom, you have to designed or decorate it with the beautiful bathroom vanity.
  Here is Carmenta produced a beautiful bathroom collection, which suites perfectly for almost the modern houses, and it focusing on functionality with genuinely profound style the design.
  One more thing it rich in wood and featuring elegant and simple shapes, in order to get attention of the customers in global.
  In addition the bathroom vanities can be among the most versatile pieces of furniture and they provide a personal storage space.

 10. Pingback: ព្រះពុទ្ធសាសនា |

 11. The Elegant Black Decoration House

  It is a new designed house with black decoration, according to furniture shop in Cambodia
  construction materials provided.
  One more thing this house is such an elegant black and white home with a twist, and then the geometry is exceptionally well used in this crib, blurring transition between spaces and adding a dynamic touch. In addition the simple lines often lead to surprising visual patterns that build rhythm.
  Anyway the kitchen is custom made with laminated panels, and there is the different shades of gray and black, and simple solid furniture form a cohesive composition in the open plan living and dining space.

 12. vong.dara12 ថា:

  Technological shower system from Kohler

  As successful furniture shop in Cambodia construction materials
  informed, praised with design innovative, American’s leading bathroomware manufacturer Kohler shows its latest shower design that comes with a high-tech system just like those found in computer or other electrical devices.
  Following the success of its predecessor DTV digital shower, DTV II features advanced technology such as music, ambient lighting, chromatherapy, and steam.
  “The DTV II provides a completely integrated, all-encompassing sensory experience,” Michael Wandschneider, Kohler senior product manager for Performance Showering said. “The user-friendly digital control panel brings together four elements – water, sound, light and steam – to provide a fully customized and choreographed showering experience.”

 13. Pingback: សីលប្រាំនោះមានអ្វីខ្លះទៅ? – Click More Get More

 14. Pingback: កំពុងតែឆ្ងល់ផងថាធម៌ជាអ្វីទៅ? – Click More Get More

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s